Międzynarodowa Duma


Praca została zrealizowana w ramach wystawy Intermarium w BWA Sokół w Nowym Sączu.

Międzynarodowa duma to quasi socjologiczny projekt, który miał na celu znalezienie najbardziej reprezentatywnego symbolu nowego państwa powstałego z połączenia z czterech krajów: Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Każde państwo ma inną flagę i symbole narodowe. Do powstania nowego tworu międzynarodowego niezbędne jest stworzenie nowego sztandaru, najlepiej takiego z którym utożsamiała by się większość społeczeństwa. Aby uzyskać niezbędne dane, została przeprowadzona sonda telefoniczna w krajach partnerskich wystawy. W każdym państwie zebrane zostało ok. 1000 głosów, w sumie dając próbę wysokości ok. 4000 mieszkańców. Nowa flaga jest wynikiem analizy danych statystycznych, zebranych w badaniu telefonicznym.
Kolor czarny wygrał dlatego pies jest czarny.
Pozostłe kolory tworzące tło sa propocjonalnym podziałem płaszczyzny przez ilości procentowe powyżej progu wyborczego wynoszącego 10%.
Pies zdyskredytował pozostałe zwierzęta dlatego jest samodzielnym symbolem Intermarium.

Ostateczny efekt można czytać metaforycznie, w końcu to czarny pies na łące o wschodzie słońca.

Opis wystawy: Intermarium to projekt poświęcony fantazmatom oraz wyobrażeniom, do których sięgają poszczególne kraje Europy Środkowej, aby definiować swoją pozycję wobec Europy Zachodniej, a także pozostałych państw regionu. Punktem wyjścia dla projektu była książka Ziemowita Szczerka Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski z 2013 roku. Autor przedstawia inny wariant przebiegu II wojny światowej, opierając się na autentycznych planach rozwoju Polski czasu międzywojnia, opracowywanych przez polityków, urbanistów i ekonomistów. Mając na względzie ówczesną sytuację gospodarczą i uwarunkowania geopolityczne, snuje wizję Polski, która wspólnie z zachodnimi aliantami wygrywa w 1939 roku kampanię wrześniową, by następnie wieść prym w regionie. Polska w narracji Szczerka łączy się ze Słowacją w jedno państwo, a następnie tworzy konfederację m.in. z Czechami, Węgrami, Litwą, Rumunią czy Jugosławią. W ten sposób powstaje byt polityczny, w ramach którego następuje sentymentalny powrót do snu o złotym wieku Jagiellonów – Intermarium, czyli kraju „od morza do morza”.